Jäsenkriteerit

Finnacun jäsenkriteerit perustuvat eurooppalaisen kattojärjestö ETCMA:n vastaaviin kriteereihin. Niissä on opetusohjelmille määritelty vaatimukset sekä kiinalaisen lääketieteen että virallisen lääketieteen opetuksen osalta. 

Täysjäsenyyden vaatimukset

Kiinalaisen lääketieteen osuus 

  • Teoriaopetusta vähintään 60 op  (1600h), joista vähintään 533h tulee olla kontaktiopetusta. Kontaktituntien tulee olla asianmukaisesti jäsennettyä opetusta koulun opettajan kanssa.
  • Kliinistä harjoittelua vähintään 40op (1200h), joista vähintään 400h tulee olla valvottua opetusta.
  • Jäljelle jäävän ajan tulee olla ohjattua etäopiskelua.

Virallisen lääketieteen osuus

  • Sisältää vähintään 30op opintoja
  • Kokonaisuus on itse suunniteltavissa, mutta opintoihin tulee sisältyä yhteensä 10op anatomiaa, fysiologiaa ja tautioppia.

Koulutuksen minimikokonaiskesto on kolme vuotta.

Vaatimuksiin kuuluu myös voimassaoleva ensiapukortti.

Opiskelijajäsenyyden vaatimukset

Opiskelijajäsenyyttä voi hakea kaikki, jotka opiskelevat koulutusohjelmassa joka täyttää Finnacun täysjäsenyyden kriteerit. 

Opiskeljajäsenyyttä varten ei tarvitse toimittaa erillisiä liitteitä tai todistuksia, vaan koulun nimen ja vuosikurssin mainitseminen riittää.