Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot Suomessa

Kirjoittanut Lisa Ahlström, suomentanut Juho Sammalkorpi

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen (CAM-hoidot) määritelmä on haasteellinen ja Euroopassa termin määritelmä vaihtelee kovastikin terveydenhuollon maakohtaisen säätelyn vuoksi. Yksinkertaistetusti CAM-hoidoilla tarkoitetaan kaikkia virallisen terveydenhuollon ulkopuolelle jääviä hoitoja. Toisaalta, monia tähän kategoriaan kuuluvia hoitoja (esim. akupunktio, osteopatia, kiropraktiikka) on jo osittain integroitu terveydenhuollon piiriin Euroopan alueella. Hyväksyntä eri CAM-hoitomuotojen kesken vaihtelee huomattavasti. Akupunktio on Euroopan alueella CAM-hoidoista eniten käytetty. Sen harjoittajina toimii yhteensä 80 000 lääkäriä ja 16 000 virallisen terveydenhuollon ulkopuolista, koulutettua terapeuttia. [1]Wiesener S, Falkenberg T, Hegyi G, Hök J, Roberti di Sarsina P, Fønnebø V. Legal status and regulation of CAM in Europe. Part III – CAM regulations in EU/EFTA/EEA. Published online 2012. … Continue reading Väestön asenne Euroopassa CAM-hoitoja kohtaan on yleisesti ottaen positiivinen.

Suomessa ei ole erillistä lakia liittyen CAM-hoitoihin, akupunktio mukaan lukien. Akupunktiolla ei ole myöskään Suomessa nimikesuojausta, minkä seurauksena akupunktiota voi harjoittaa kuka tahansa koulutustaustasta riippumatta. Alalla ei ole Suomessa myöskään virallista säätelyä tai valvontaa.

Akupunktiolla (ja useilla muklla CAM hoitomuodoilla) on kuitenkin omat ammattiyhdistyksensä jotka pitävät yllä alan sisäistä valvontaa ja säätelyä esimerkiksi terapeuttirekisterin muodossa. FinnAcu Ry:llä tähän valvontaan sisältyy terapeuttirekisterin lisäksi hoitovastuuvakuutus, jatkokoulutuksien järjestäminen sekä eettinen lautakunta.

Nykyisiä nimikesuojattuja ammatteja, jotka aikaisemmin luettiin Suomessa CAM-hoidoiksi ovat fysioterapia, osteopatia, naprapatia ja hieronta (koulutettu hieroja -nimike)