Menettelytapasäännöt

  1. Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry:n (FinnAcu) näkemyksen mukaan jokaisella perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitoja antavalla tulee olla kunnollisen pätevyyden koulutus tässä lääketieteessä, sekä riittävä määrä opintoja länsimaisessa anatomiassa, fysiologiassa ja tautiopissa.

  2. Kun potilas tulee luoksemme hoitoon, käytämme Zang Fu- teoriaa, Kahdeksan periaatteen teoriaa ja Patogeenisten tekijöiden teoriaa hahmottaaksemme potilaan epätasapainotilan, miltä pohjalta annamme hoidon. Emme tee länsimaisen lääketieteen mukaisia diagnooseja, ellemme ole länsimaisia lääkäreitä. Taas ne FinnAcun jäsenet, jotka eivät ole lääkäreitä, ilmoittavat sen aina varmuuden vuoksi potilaalle.

  3. Jos epäilemme, että potilaalla on diagnosoimaton sairaustila, joka vaatii länsimaisen lääketieteen mukaista hoitoa, kehoitamme potilasta menemään länsimaiselle lääkärille. Toisaalta, kun potilaalla on länsimainen diagnoosi tilalleen, emme hoida potilasta sen mukaan, vaan analysoimme hänen tilansa kiinalaisen lääketieteen mukaisesti.

  4. Kun potilaalla on länsimaisen lääketieteen lääkitys tai hoito menossa, emme kehota potilasta lopettamaan sitä hoitavan lääkärin tietämättä ja sitä hyväksymättä. Pyrimme aina kun mahdollista yhteistyöhön länsimaisen lääketieteen eri hoitopalvelujen antajien kanssa. Kannustamme myös potilasta kertomaan lääkärille, että hän saa kiinalaisen lääketieteen mukaista hoitoa, esim. akupunktuuria.

  5. Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry valvoo jäsentensä työskentelyn laatua ja tasoa. Se järjestää täydennyskoulutusta ja antaa kursseilla opetusta myös välineiden käytössä, huollossa ja steriloinnissa. Jäsenemme käyttävät vain kertakäyttöneuloja, jotka ensimmäisen käyttökerran jälkeen hävitetään asiallisesti. Pätevöitymisen standardina FinnAcu käyttää Kiinassa tällä hetkellä ulkomaalaisille opiskelijoille annettavaa laajempaa kiinalaisen lääketieteen oppimäärää. FinnAcu pitää pätevöityneistä terapeuteista rekisteriä.

Menettelytapasääntöjen tulostettava versio allekirjoitettavaksi asiantuntijarekisterihakemusta varten: Lataa tästä linkistä