Terapeutin valinta

On ehdottoman tärkeää ottaa huomioon terapeutin koulutus. Etsiessäsi kiinalaisen lääketieteen terapeuttia kysy aina hänen koulutuksensa pituudesta, sillä alalla on hämmästyttävän paljon erilaisia todistuksia ja diplomeja. Akupunktion suhteen on myös suositeltavaa hakeutua hoitoon terapeutin luo, joka käyttää sitä pääasiallisena hoitomuotonaan. Finnacu ylläpitää terapeuttirekisteriä asianmukaisesti koulutetuista akupunktion ja kiinalaisen lääketieteen hoitajista.

Harmoninen vuorovaikutus sinun ja terapeutin välillä on tärkeä huomioon otettava tekijä. Hänen kanssaan saatat keskustella hyvinkin henkilökohtaisista asioista, ajatuksista ja tuntemuksista.  Tärkeää on myös yhteisen kielen omaaminen, sillä perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluu olennaisena osana pitkä haastattelu, jonka tuloksena syntyy taudin syndrooman määrittely.

Hoidon tulokseen vaikuttaa myös jokainen hoidettava itse. Voit esittää terapeutille kysymyksiä omaan tilanteeseesi liittyen, ja otathan myös vastaan hänen esittämänsä suositukset esim. ravinnon suhteen. Näin hyödyt hoidoista enemmän ja nopeammin.

Hoidon hinta vaihtelee terapeutin ja hoitopaikan sijainnin mukaan. Terapeutilta voi aina tiedustella etukäteen hoitoon liittyviä kustannuksia – käynnin hintaa ja arviota siitä minkälaisella hoitovälillä ja kuinka pitkään hoidossa pitäisi käydä. Huomaathan kuitenkin, että ennen hoidon aloittamista hoitosarjan pituutta ja optimaalista hoitotiheyttä on mahdotonta arvioida täysin tarkasti, sillä hoidon tarpeeseen ja hoitovasteeseen vaikuttavat monet henkilökohtaiset tekijät.