Terapeutin valinta

Hakeudumme asiantuntijahoitohin yleensä monesta eri syystä. Jollakin on vain epämääräinen tunne, että kaikki ei ole kohdallaan, ilman varsinaisia oireita ja haluaisi sille tehtävän jotain. Toisilla on selkeät oireet, joihin he hakevat apua. On myös heitä, jotka haluavat ylläpitää terveyttään kiinalaisen lääketieteen keinoin, mihin se hyvin soveltuukin. Jokaisen henkilön päätös ammattiavun etsimisestä on tärkeä askel eteenpäin. Mitä nopeammin hoitoon hakeutuu, sitä tehokkaammin vaivaan pystytään vaikuttamaan. Hoitoa tulisi aina hakea terapeuttirekisterissä olevalta tai ainakin riittävän koulutuksen saaneelta perinteisen kiinalaisen lääketieteen terapeutilta. Lisätietoja yhdistyksemme terapeuttirekisteristä.

Koulutus

On ehdottoman tärkeää ottaa huomioon terapeutin koulutus. Suomessa suositeltu koulutus on WHO:n ulkomaisille opiskelijoille suosittama minimikoulutus eli 624 lähiopetustuntia ja 200-300 kliinistä harjoittelutuntia. Etsiessäsi kiinalaisen lääketieteen terapeuttia kysy aina hänen koulutuksensa pituudesta, sillä alalla on hämmästyttävän paljon erilaisia todistuksia ja diplomeja.

Hoitopaikka

Hoidon onnistumisen kannalta on koulutuksen lisäksi tärkeää myös hoitopaikan ilmapiiri. Sen tulisi olla rauhallinen ja siihen tulisi liittyä luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta. Harmoninen vuorovaikutus sinun ja terapeutin kesken on yksi tärkein huomioon otettava tekijä. Hänen kanssaan saatat keskustella hyvinkin henkilökohtaisista asioista, ajatuksista ja tuntemuksista. Hyvä kontakti terapeuttisi kanssa auttaa myös tehokkaamman hoitotuloksen saamisessa. Tärkeää on myös yhteisen kielen omaaminen, sillä perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluu olennaisena osana pitkä haastattelu, jonka tuloksena syntyy taudin syndrooman määrittely.

”Kahden kauppa”

Hoidon tulokseen vaikuttaa myös jokainen hoidettava itse. Voit esittää terapeutille runsaasti kysymyksiä, mutta otathan myös vastaan hänen esittämänsä suositukset esim. ravinnon suhteen. Näin jokainen ottaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä hyötyy hoidoista enemmän ja nopeammin.

Hoidon hinta

Hoidon hinta vaihtelee terapeutin ja hoitopaikan sijainnin mukaan. Kysy aina ennakolta mitä hoito maksaa, kuinka pitkään se kestää ja kuinka monta kertaa tulisi käydä. Otathan huomioon myös matkan pituuden kotisi ja hoitopaikan välillä. Liian pitkä hoitomatka voi olla rasittava potilaalle.