Akupunktio

Akupunktio on käytetyin kiinalaisen lääketieteen hoitomuoto länsimaissa. Sillä voidaan hoitaa monenlaisia vaivoja, joista kipu on yleisimmin tunnettu, mutta ei kuitenkaan läheskään ainoa käyttökohde (lue – Mitä hoidetaan?). Akupunktiossa käytetään ohuita, kertakäyttöisiä ja steriilejä neuloja, joiden avulla stimuloidaan erityyppisiä alueita kehossa hoitovaikutuksen aikaansaamiseksi.

Akupunktion tieteellinen näyttö

Akupunktiota on tutkittu länsimaissa jo lähes 40 vuoden ajan. Tutkimuksen määrä on lisääntynyt erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja samalla myös näyttö akupunktion tehosta on tullut vahvemmaksi.

Akupunktiotutkimuksen määrä on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana

Akupunktion kliinisestä tehosta on näyttöä monen eri sairauden ja vaivan kohdalla. Vuonna 2017 ilmestynyt tutkimuskatsaus, The Acupuncture Evidence Project [1]https://www.acupuncture.org.au/resources/publications/the-acupuncture-evidence-project-a-comparative-literature-review-2017/, löysi vahvaa näyttöä akupunktion tehosta 8:n vaivaan, ja kohtalaista näyttöä 38:n vaivaan. Mahdollista näyttöä oli yhteensä 71 eri vaivan kohdalla. Englanninkielinen yhteenveto löytyy tästä linkistä.

Tieteellisen tutkimuksen pohjalta voidaan myös sanoa, että asianmukaisen koulutuksen saaneiden harjoittajien suorittamana akupunktio on erittäin turvallinen hoitomuoto.[2]White, A. (2006). The safety of acupuncture – evidence from the UK. Acupuncture in Medicine, 24(Suppl), 53–57. https://doi.org/10.1136/aim.24.Suppl.53 Se on todettu turvalliseksi myös riskialttiimmissa tilanteissa, kuten esimerkiksi syöpäpotilaiden[3]Lao L. Acupuncture practice, past and present: is it safe and effective?. Journal of the Society for Integrative Oncology. 2006;4(1):13. tai raskaana olevien[4]Park, J., Sohn, Y., White, A. R., & Lee, H. (2014). The safety of acupuncture during pregnancy: a systematic review. Acupuncture in Medicine : Journal of the British Medical Acupuncture Society, … Continue reading hoitamisessa. 

Laajemman katsauksen akupunktion tutkimusnäyttöön löydät akupunktion tietopaketista.

Erilaisia lähestymistapoja akupunktioon

Akupunktion käyttöön liittyy useita lähestymistapoja ja teorioita. Perinteinen kiinalaisen lääketieteen akupunktio perustuu akupunktiokanavien (meridiaani) ja akupunktiopisteiden käyttöön. Monet näistä pisteistä sijaitsevat kyynärvarren ja polvien alapuolella, mutta myös pisteitä torson ja pään alueella käytetään. Hoidossa käytettävät akupunktiopisteet valitaan kiinalaisen lääketieteen diagnoosin ja syndrooman mukaisesti, ja hoidon tavoitteena on kehon epätasapainotilojen ja niistä johtuvien vaivojen tai sairauksien korjaaminen.

Tieteellisesti perinteisten akupunktiopisteiden on todettu säätelevän esimerkiksi immuunijärjestelemän[5]Mediators, Receptors, and Signalling Pathways in the Anti-Inflammatory and Antihyperalgesic Effects of Acupuncture, välittäjäaineiden[6]Traditional acupuncture triggers a local increase in adenosine in human subjects, ruoansulatuselinten verenkierron[7]Haemodynamic Changes in the Superior Mesenteric Artery Induced by Acupuncture Stimulation on the Lower Limbs ja aivojen kivunsäätelyn[8]Rewiring the primary somatosensory cortex in carpal tunnel syndrome with acupuncture toimintaa. 

Akupunktiosta on kehitetty myös lähestymistapoja, joissa teoreettinen viitekehys pohjaa ensisijaisesti koululääketieteen anatomiaan ja fysiologiaan. Näitä tekniikkoja kutsutaan yleisnimitykseltään esim. ortopedikseksi tai lääketieteelliseksi (medical) akupunktioksi. Esimerkkejä näistä tekniimekoista ovat triggerpisteakupunktio (kutsutaan myös nimellä dry needling / kuivaneulaus) ja motorinen akupunktio (motor point acupuncture). Hyvin samantyyppisiä tekniikoita löytyy myös kiinalaisen lääketieteen perinteen sisältä, jolloin puhutaan esimerkiksi ashi-akupunktiosta tai lihasjännekanavien hoidosta.

Akupunktion harjoittajat Suomessa

Suomessa akupunktiota harjoittavat akupunkturistien lisäksi monet hierojat, fysioterapeutit ja lääkärit. Useimmilla heistä on opintoina akupunktion lyhytkoulutus, joka yleensä pitää sisällään triggerpisteakupunktiota ja/tai standardoituja hoitokaavoja erityyppisiin vaivoihin. Nämä lähestymistavat voivat olla tehokkaita, mutta niiden tehokkuus on usein rajattu tiettyihin yleisimmin esiintyviin hoitotilanteisiin. Kroonisissa tai monimutkaisemmissa tilanteissa kannattaakin usein kääntyä pidemmän koulutuksen saaneen akupunktiohoitajan puoleen. Lue – Terapeutin valinta