FinnAcu on toimintansa alusta lähtien ollut ETCMA:n (European Traditional Chinese Medicine Association) jäsen, yksi sen perustajajäsenistä ja ainoa siihen kuuluva suomalaisyhdistys. Vuonna 2001 perustettu ETCMA edustaa yli 14 000 kiinalaisen lääketieteen ammatinharjoittajaa Euroopan alueella.

ETCMA:n tarkoituksena on luoda yhtenäiset toimintamallit kiinalaiselle lääketieteelle ja akupunktiolle koko Euroopassa ja ohjata koulutuksen minimitasoa ja alan standardeja. Tavoitteena on myös vaikuttaa ammatillisen aseman parantamiseen Euroopan maissa ja tukea jäsenyhdistyksiä, jotta ne voivat paremmin vaikuttaa oman maansa lainsäädäntöön ja seurata EU:n vaihtoehtoishoitoja koskevia lainsäädäntöehdotuksia ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Tavoitteena on myös luoda vahva pohja ammatin vakiinnuttamiseksi yhtenä terveydenalan varteenotettavana hoitomuotona sekä tulevaisuudessa mahdollistaa ammatillinen liikkuvuus jäsenmaiden välillä.

ETCMA on aitiopaikka seurata alan kehitystä naapurimaissa. Siihen kuuluminen antaa myös jäsenille mahdollisuuden osallistua eurooppalaisiin kongresseihin alennetuin hinnoin.

ETCMA:n kotisivut löytyvät osoitteesta etcma.org