Akupunktion käyttösuositukset terveydenhuollossa

Kirjoittanut Juho Sammalkorpi

Yleiskatsaus akupunktion hoitosuosituksiin maailmalla

Vuonna 2018 ilmestynyt hoitosuosituksia tarkasteleva bibliometrinen analyysi, tutki vuosien 1991–2017 välillä julkaistuja, eri maiden akupunktioon liittyviä hoitosuosituksia ja -oppaita. Analyysi löysi positiivisia hoitosuosituksia akupunktiolle yhteensä 2189 kappaletta, joista 1486 liittyi kivun hoitoon, ja 703 muihin vaivoihin.[1]Stephen Birch, Myeong Soo Lee, Terje Alraek, and Tae-Hun Kim. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. J … Continue reading Pohjois-Amerikka, Eurooppa, ja Australia olivat erityisesti edustettuina näiden hoitosuositusten lähteenä.

Akupunktion käyttösuositukset Suomessa

Käypä hoito -sivustolla on kahdeksan hoitosuositusta akupunktion käyttöön. 

Käypä hoito -suosituksissa mainitaan akupunktio seuraavien sairauksien ja/tai oireiden tehokkaana tai potentiaalisesti tehokkaana hoitona:

  • Polvi- ja lonkkanivelrikko [2]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi- ja lonkkanivelrikko. Julkaistu: 08.05.2018.
  • Alaselkäkipu [3]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Alaselkäkipu. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 05.05.2017
  • Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet [4]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 10.05.2013.
  • Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD) [5]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus | Julkaistu: … Continue reading
  • Olkapään jännevaivat [6]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Olkapään jännevaivat Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 12.04.2022
  • Niskakipu (aikuiset) [7]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Niskakipu (aikuiset). Käypä … Continue reading
  • Akupunktio migreenin estohoidossa [8]Hannele Havanka. Akupunktio migreenin estohoidossa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 29.04.2015
  • Traumaperäinen stressihäiriö (akupunktio mainittu kokeellisena hoitona) [9]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus | … Continue reading 
Nämä perustuvat kotimaisten asiantuntijoiden näytönastekatsauksiin, joista suurin osa on tehty vuosien 2012– 2016 välilllä. Ottaen huomioon akupunktiotutkimuksen määrän nopean kasvuvauhdin, nämä katsaukset eivät välttämättä edusta enää uusinta ja ajankohtaista tutkimustietoa. [10]Timo Pohjolainen, Jaro Karppinen. Akupunktio kroonisessa alaselkäkivussa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 30.06.2014, [11]Petri Salo, Jyrki Kettunen. Akupunktion vaikutus kipuun polven nivelrikossa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 10.09.2012,[12]Hannele Havanka. Akupunktio migreenin estohoidossa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 29.04.2015

Kivun hoitosuositukset

Kroonisen kivun kanssa elää noin joka viides työikäinen suomalainen ja pelkästään selkäsairauksista johtuvia kustannuksia (esim. sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkkeitä) maksettiin vuonna 2013 jopa 469 miljoonaa euroa. [13]Sosiaali- ja terveysministeriö. Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2020 : asiantuntijaryhmän ehdotus Kyseessä on siis kansantaloudellisesti merkittävä ongelma.

Kivun lääkehoidolla on tutkitusti huomattavia sivu- ja haittavaikutuksia [14]AnGee Baldini, MD, Michael Von Korff, ScD, and Elizabeth H. B. Lin, MD, MPH. A Review of Potential Adverse Effects of Long-Term Opioid Therapy: A Practitioner’s Guide. Prim Care Companion CNS … Continue reading, [15]Michèle Bally et al. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian metaanalysis of individual patient data. BMJ . 2017 May 9;357:j1909. doi: 10.1136/bmj.j1909., [16]Janus Christian Jakobsen et al. Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential … Continue reading Monissa, erityisesti kroonisissa kiputiloissa lääkehoidolla ei välttämättä saavuteta potilaalle riittävää kivunlievitystä ja täten riittävää hoidon vastetta [17]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 22.08.2017.. On myös ihmisryhmiä, mm. raskaana olevat henkilöt tai tietyistä kroonisista sairauksista kärsivät, jotka eivät voi käyttää kipulääkitystä [18]https://www.kaypahoito.fi/hoi50103#s10 – Kipulääkkeiden käyttö tavallisten kroonisten sairauksien
yhteydessä.
, [19]https://www.kaypahoito.fi/hoi50103#s13 – Kivun lääkehoito raskauden aikana. Käypä hoito –
suositus.
. Toisinaan myös toimivaksi havaittujen lääkkeiden määrä saattaa olla vähäinen [20]Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain. NICE guideline [NG193]. Published: 07 April 2021.

Akupunktiota käytetään laajasti kipupotilaiden hoidossa ja se onkin tehonsa sekä turvallisuutensa puolesta varteenotettava hoitomuoto kivun hoitamiseen.[21]Akupunktion tutkimusnäyttö, [22]Akupunktion potilasturvallisuus Suomen käypä hoito suosituksissa todetaan, että “lääkkeettömät hoidot ovat kivun hoidon perusta, ja niitä tulee käyttää aina, kun se on mahdollista”.[23]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 22.08.2017. Suomessa akupunktiota voitaisiin hyödyntää paremmin, varsinkin jos se olisi laajemmin tarjolla terveydenhuollon piirissä.

Akupunktion käyttösuositukset muualla

Iso-Britannia

Akupunktio on NICE:n (Iso-Britannian johtava hoitosuosituksia antava taho) hoitosuosituksissa yksi neljästä ensisijaisesta hoitomuodosta kroonisen kivun hoidossa. [24]Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain. NICE guideline [NG193]. Published: 07 April 2021. Muut suositeltavat hoitomuodot akupunktion lisäksi ovat liikunta, psykologinen terapia ja lääkehoito (rajoitetusti). NICEn suositukseen sisältyy myös malli hoidon toteuttamisesta Iso-Britannian julkisen terveydenhuollon, National Health Service:n sisällä. Mallissa hoidon tekijä on koulutus- ja kokemusasteeltaan luokkaa 7 tai vähemmän. Luokkaan 7 kuuluvat ammatit, joilla on suurin piirtein suomalaista ammattikorkeakoulututkintoa (fysioterapeutti, sairaanhoitaja, kätilö) tai alempaa korkeakoulututkintoa (farmaseutti) vastaava koulutus sekä pidempää työkokemusta. [25]Hinks J. Find NHS Pay Bands 2021/22. Published March 28, 2022. Accessed March 28, 2022.

Viitteet

Viitteet
1 Stephen Birch, Myeong Soo Lee, Terje Alraek, and Tae-Hun Kim. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. J Altern Complement Med . 2018 Aug;24(8):752-769. doi: 10.1089/acm.2018.0092.
2 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi- ja lonkkanivelrikko. Julkaistu: 08.05.2018.
3 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Alaselkäkipu. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 05.05.2017
4 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 10.05.2013.
5 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 16.04.2021
6 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Olkapään jännevaivat Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 12.04.2022
7 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Niskakipu (aikuiset). Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 16.01.2017
8, 12 Hannele Havanka. Akupunktio migreenin estohoidossa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 29.04.2015
9 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 09.01.2020
10 Timo Pohjolainen, Jaro Karppinen. Akupunktio kroonisessa alaselkäkivussa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 30.06.2014
11 Petri Salo, Jyrki Kettunen. Akupunktion vaikutus kipuun polven nivelrikossa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 10.09.2012
13 Sosiaali- ja terveysministeriö. Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2020 : asiantuntijaryhmän ehdotus
14 AnGee Baldini, MD, Michael Von Korff, ScD, and Elizabeth H. B. Lin, MD, MPH. A Review of Potential Adverse Effects of Long-Term Opioid Therapy: A Practitioner’s Guide. Prim Care Companion CNS Disord. 2012;14(3):PCC.11m01326. doi: 10.4088/PCC.11m01326.
15 Michèle Bally et al. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian metaanalysis of individual patient data. BMJ . 2017 May 9;357:j1909. doi: 10.1136/bmj.j1909.
16 Janus Christian Jakobsen et al. Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. BMC Psychiatry. 2017; 17: 58. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1186/s12888-016-1173-2.
17, 23 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 22.08.2017.
18 https://www.kaypahoito.fi/hoi50103#s10 – Kipulääkkeiden käyttö tavallisten kroonisten sairauksien
yhteydessä.
19 https://www.kaypahoito.fi/hoi50103#s13 – Kivun lääkehoito raskauden aikana. Käypä hoito –
suositus.
20, 24 Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain. NICE guideline [NG193]. Published: 07 April 2021.
21 Akupunktion tutkimusnäyttö
22 Akupunktion potilasturvallisuus
25 Hinks J. Find NHS Pay Bands 2021/22. Published March 28, 2022. Accessed March 28, 2022.