Akupunktion käyttösuositukset terveydenhuollossa

Kirjoittanut Juho Sammalkorpi

Yleiskatsaus akupunktion hoitosuosituksiin maailmalla

Vuonna 2018 ilmestynyt hoitosuosituksia tarkasteleva bibliometrinen analyysi, tutki vuosien 1991–2017 välillä julkaistuja, eri maiden akupunktioon liittyviä hoitosuosituksia ja -oppaita. Analyysi löysi positiivisia hoitosuosituksia akupunktiolle yhteensä 2189 kappaletta, joista 1486 liittyi kivun hoitoon, ja 703 muihin vaivoihin.[1]Stephen Birch, Myeong Soo Lee, Terje Alraek, and Tae-Hun Kim. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. J … Continue reading Pohjois-Amerikka, Eurooppa, ja Australia olivat erityisesti edustettuina näiden hoitosuositusten lähteenä.

Akupunktion käyttösuositukset Suomessa

Käypä hoito -sivustolla on kahdeksan hoitosuositusta akupunktion käyttöön. 

Käypä hoito -suosituksissa mainitaan akupunktio seuraavien sairauksien ja/tai oireiden tehokkaana tai potentiaalisesti tehokkaana hoitona:

Nämä perustuvat kotimaisten asiantuntijoiden näytönastekatsauksiin, joista suurin osa on tehty vuosien 2012– 2016 välilllä. Ottaen huomioon akupunktiotutkimuksen määrän nopean kasvuvauhdin, nämä katsaukset eivät välttämättä edusta enää uusinta ja ajankohtaista tutkimustietoa. [10]Timo Pohjolainen, Jaro Karppinen. Akupunktio kroonisessa alaselkäkivussa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 30.06.2014, [11]Petri Salo, Jyrki Kettunen. Akupunktion vaikutus kipuun polven nivelrikossa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 10.09.2012,[12]Hannele Havanka. Akupunktio migreenin estohoidossa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 29.04.2015

Kivun hoitosuositukset

Kroonisen kivun kanssa elää noin joka viides työikäinen suomalainen ja pelkästään selkäsairauksista johtuvia kustannuksia (esim. sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkkeitä) maksettiin vuonna 2013 jopa 469 miljoonaa euroa. [13]Sosiaali- ja terveysministeriö. Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2020 : asiantuntijaryhmän ehdotus Kyseessä on siis kansantaloudellisesti merkittävä ongelma.

Kivun lääkehoidolla on tutkitusti huomattavia sivu- ja haittavaikutuksia [14]AnGee Baldini, MD, Michael Von Korff, ScD, and Elizabeth H. B. Lin, MD, MPH. A Review of Potential Adverse Effects of Long-Term Opioid Therapy: A Practitioner’s Guide. Prim Care Companion CNS … Continue reading, [15]Michèle Bally et al. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian metaanalysis of individual patient data. BMJ . 2017 May 9;357:j1909. doi: 10.1136/bmj.j1909., [16]Janus Christian Jakobsen et al. Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential … Continue reading Monissa, erityisesti kroonisissa kiputiloissa lääkehoidolla ei välttämättä saavuteta potilaalle riittävää kivunlievitystä ja täten riittävää hoidon vastetta [17]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 22.08.2017.. On myös ihmisryhmiä, mm. raskaana olevat henkilöt tai tietyistä kroonisista sairauksista kärsivät, jotka eivät voi käyttää kipulääkitystä [18]https://www.kaypahoito.fi/hoi50103#s10 – Kipulääkkeiden käyttö tavallisten kroonisten sairauksien
yhteydessä.
, [19]https://www.kaypahoito.fi/hoi50103#s13 – Kivun lääkehoito raskauden aikana. Käypä hoito –
suositus.
. Toisinaan myös toimivaksi havaittujen lääkkeiden määrä saattaa olla vähäinen [20]Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain. NICE guideline [NG193]. Published: 07 April 2021.

Akupunktiota käytetään laajasti kipupotilaiden hoidossa ja se onkin tehonsa sekä turvallisuutensa puolesta varteenotettava hoitomuoto kivun hoitamiseen.[21]Akupunktion tutkimusnäyttö, [22]Akupunktion potilasturvallisuus Suomen käypä hoito suosituksissa todetaan, että “lääkkeettömät hoidot ovat kivun hoidon perusta, ja niitä tulee käyttää aina, kun se on mahdollista”.[23]Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 22.08.2017. Suomessa akupunktiota voitaisiin hyödyntää paremmin, varsinkin jos se olisi laajemmin tarjolla terveydenhuollon piirissä.

Akupunktion käyttösuositukset muualla

Iso-Britannia

Akupunktio on NICE:n (Iso-Britannian johtava hoitosuosituksia antava taho) hoitosuosituksissa yksi neljästä ensisijaisesta hoitomuodosta kroonisen kivun hoidossa. [24]Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain. NICE guideline [NG193]. Published: 07 April 2021. Muut suositeltavat hoitomuodot akupunktion lisäksi ovat liikunta, psykologinen terapia ja lääkehoito (rajoitetusti). NICEn suositukseen sisältyy myös malli hoidon toteuttamisesta Iso-Britannian julkisen terveydenhuollon, National Health Service:n sisällä. Mallissa hoidon tekijä on koulutus- ja kokemusasteeltaan luokkaa 7 tai vähemmän. Luokkaan 7 kuuluvat ammatit, joilla on suurin piirtein suomalaista ammattikorkeakoulututkintoa (fysioterapeutti, sairaanhoitaja, kätilö) tai alempaa korkeakoulututkintoa (farmaseutti) vastaava koulutus sekä pidempää työkokemusta. [25]Hinks J. Find NHS Pay Bands 2021/22. Published March 28, 2022. Accessed March 28, 2022.

Viitteet

Viitteet
1Stephen Birch, Myeong Soo Lee, Terje Alraek, and Tae-Hun Kim. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. J Altern Complement Med . 2018 Aug;24(8):752-769. doi: 10.1089/acm.2018.0092.
2Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi- ja lonkkanivelrikko. Julkaistu: 08.05.2018.
3Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Alaselkäkipu. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 05.05.2017
4Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 10.05.2013.
5Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 16.04.2021
6Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Olkapään jännevaivat Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 12.04.2022
7Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Niskakipu (aikuiset). Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 16.01.2017
8, 12Hannele Havanka. Akupunktio migreenin estohoidossa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 29.04.2015
9Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 09.01.2020
10Timo Pohjolainen, Jaro Karppinen. Akupunktio kroonisessa alaselkäkivussa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 30.06.2014
11Petri Salo, Jyrki Kettunen. Akupunktion vaikutus kipuun polven nivelrikossa. Näytönastekatsaus | Julkaistu: 10.09.2012
13Sosiaali- ja terveysministeriö. Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2020 : asiantuntijaryhmän ehdotus
14AnGee Baldini, MD, Michael Von Korff, ScD, and Elizabeth H. B. Lin, MD, MPH. A Review of Potential Adverse Effects of Long-Term Opioid Therapy: A Practitioner’s Guide. Prim Care Companion CNS Disord. 2012;14(3):PCC.11m01326. doi: 10.4088/PCC.11m01326.
15Michèle Bally et al. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian metaanalysis of individual patient data. BMJ . 2017 May 9;357:j1909. doi: 10.1136/bmj.j1909.
16Janus Christian Jakobsen et al. Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. BMC Psychiatry. 2017; 17: 58. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1186/s12888-016-1173-2.
17, 23Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 22.08.2017.
18https://www.kaypahoito.fi/hoi50103#s10 – Kipulääkkeiden käyttö tavallisten kroonisten sairauksien
yhteydessä.
19https://www.kaypahoito.fi/hoi50103#s13 – Kivun lääkehoito raskauden aikana. Käypä hoito –
suositus.
20, 24Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain. NICE guideline [NG193]. Published: 07 April 2021.
21Akupunktion tutkimusnäyttö
22Akupunktion potilasturvallisuus
25Hinks J. Find NHS Pay Bands 2021/22. Published March 28, 2022. Accessed March 28, 2022.