Yhteystiedot:

Yhdistyksen puheenjohtaja: Taina Alakulppi
045 674 4546
puheenjohtaja@finnacu.fi

Varapuheenjohtaja ja kansainväliset asiat: Lisa Ahlström
international@finnacu.fi

Yhdistyksen sihteeri: Anne Oikarinen
sihteeri@finnacu.fi

Jäsenasiavastaava: Maaret Markus
jasenvastaava@finnacu.fi

Koulutustiimi: Eili Grey, MinnaMaarit Lahti
edu@finnacu.fi

Tutkimus ja vaikuttaminen: Sari Tjurin-Zeiger
advocacy@finnacu.fi

Verkkosivuvastaava: Juho Sammalkorpi
verkkosivut@finnacu.fi