Yhteystiedot:

Yhdistyksen puheenjohtaja: Taina Alakulppi
045 674 4546
pj@finnacu.fi

Yhdistyksen sihteeri: Anne Oikarinen
sihteeri@finnacu.fi

Jäsenasiavastaava: Maaret Markus
jasenvastaava@finnacu.fi

Verkkosivuvastaava: Juho Sammalkorpi
verkkosivut@finnacu.fi