Jatkokoulutus

FinnAcun jäseniltä edellytetään ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä. Yhdistys järjestää kursseja ennen kaikkea peruskoulutuksen saaneille, joten ne ovat luonteeltaan syventäviä ja täydentäviä. Isompia täydennys- ja jatkokoulutuksia järjestetään vuosittain 1-2 kappaletta.

Koronavirustilanteen vuoksi Finnacu ei tällä hetkellä järjestä lähiopetusta, mutta suunnitteilla on useampi kurssi sitten kun tilanne paranee. Vuodelle 2021 on suunnitteilla useampia verkkopohjaisia koulutuksia. Finnacun jäsenet saavat tiedon näistä jäsenkirjeiden välityksellä. Kursseista tiedotetaan myös Facebook-sivuillamme.