Jäsenkriteerit

Finnacun jäsenkriteerit perustuvat eurooppalaisen kattojärjestö ETCMA:n vastaaviin kriteereihin. Niissä on opetusohjelmille määritelty vaatimukset sekä kiinalaisen lääketieteen että virallisen lääketieteen opetuksen osalta. 

Täysjäsenyyden vaatimukset

Kiinalaisen lääketieteen osuus 

 • Sisältää vähintään 60 op  (1600h), joista vähintään 22 op (600h) tulee olla kontaktiopetusta. Kontaktituntien tulee olla asianmukaisesti jäsennettyä opetusta koulun opettajan kanssa.
 • 600 kontaktitunnin lisäksi vähintään 200 tuntia (7,5 op) tulee olla hoitoharjoittelua, jossa yhdistyvät diagnoosin ja hoitojen tekeminen potilaalle sekä hoitostrategioiden suunnittelu.
 • Jäljelle jäävän ajan tulee olla ohjattua ja valvottua etäopiskelua, johon voi sisältyä esimerkiksi kotitehtäviä, kokeisiin valmistautumista sekä kirjallisten töiden, projektien ja esitelmien valmistelua.

Virallisen lääketieteen osuus

 • Sisältää vähintään 30op opintoja
 • Kokonaisuus on itse suunniteltavissa, mutta opintoihin olisi hyvä sisältyä
  • Anatomian perusteet
  • Fysiologian perusteet
  • Patologian (tautiopin) perusteet

Koulutuksen minimikokonaiskesto on kolme vuotta.

Vaatimuksiin kuuluu myös voimassaoleva ensiapukortti.

Opiskelijajäsenyyden vaatimukset

Opiskelijajäsenyyttä voi hakea kaikki, jotka opiskelevat koulutusohjelmassa joka täyttää Finnacun täysjäsenyyden kriteerit. Opiskeljajäsenyyteen kuuluu vastuuvakuutus hoitotilanteissa, jossa hoito suoritetaan opettajan valvonnan alaisena.

Opiskeljajäsenyyttä varten ei tarvitse toimittaa erillisiä liitteitä tai todistuksia, vaan koulun nimen ja vuosikurssin mainitseminen riittää.