Jäsenkriteerit

Finnacun jäsenkriteerit perustuvat eurooppalaisen kattojärjestö ETCMA:n vastaaviin kriteereihin. Niissä on opetusohjelmille määritelty vaatimukset sekä kiinalaisen lääketieteen että virallisen lääketieteen opetuksen osalta. 

Kiinalaisen lääketieteen osuus 

 • Sisältää vähintään 60 op  (1600h), joista vähintään 22 op (600h) tulee olla kontaktiopetusta. Kontaktituntien tulee olla asianmukaisesti jäsennettyä opetusta koulun opettajan kanssa.
 • 600 kontaktitunnin lisäksi vähintään 200 tuntia (7,5 op) tulee olla hoitoharjoittelua, jossa yhdistyvät diagnoosin ja hoitojen tekeminen potilaalle sekä hoitostrategioiden suunnittelu.
 • Jäljelle jäävän ajan tulee olla ohjattua ja valvottua etäopiskelua, johon voi sisältyä esimerkiksi kotitehtäviä, kokeisiin valmistautumista sekä kirjallisten töiden, projektien ja esitelmien valmistelua.

Virallisen lääketieteen osuus

 • Sisältää vähintään 30op opintoja
 • Kokonaisuus on itse suunniteltavissa, mutta opintoihin olisi hyvä sisältyä
  • Anatomian perusteet
  • Fysiologian perusteet
  • Patologian (tautiopin) perusteet

Koulutuksen minimikokonaiskesto on kolme vuotta.

Vaatimuksiin kuuluu myös voimassaoleva ensiapukortti.