Akupunktion potilasturvallisuus

Kirjoittanut Juho Sammalkorpi

Akupunktion potilasturvallisuutta ollaan kartoitettu laajasti ja huolellisesti. Vuonna 2019
ilmestynyt saksalainen systemaattinen katsaus, jossa käytettiin aineistoa 21:stä tutkimuksesta
(Saksasta, Iso-Britanniasta, Japanista, Kiinasta, Etelä-Koreasta, Brasiliasta ja Ruotsista),
sisältäen dataa yhteensä 12,9 miljoonan hoidon osalta löysi, että akupunktio voidaan
lukea erittäin turvalliseksi hoitomuodoksi
. [1]Petra Bäumler, Wenyue Zhang, Theresa Stübinger, Dominik Irnich. Acupuncture-related adverse events: systematic review and meta-analyses of prospective clinical studies. BMJ Open . 2021 Sep … Continue reading Tutkimuksen mukaan akupunktioon liittyvät
tavallisimmat haittatapahtumat olivat lyhytkestoisia sekä lieviä (mm. mustelmat, väsymys) ja
pitkäkestoiset ja vakavat haitta- tai sivuoireet olivat vähäisiä. Samainen tutkimus totesi
myös, että akupunkturistien asianmukainen koulutus estää vakavimpien haittatapahtumien
esiintymistä ja mahdollistaa myös ilmenevien haittatapahtumien asianmukaisen hoidon ja edelleenohjauksen.

Akupunktiosta johtuvat haittatapahtumat

Haittatapahtumalla tarkoitetaan lääketieteellistä ongelmaa, joka tapahtuu hoidon aikana. Ne voidaan jakaa lieviin, kohtalaisiin tai vakaviin. Haittatapahtuma voivat johtua myös jostain muusta kuin itse tutkittavasta hoitomenetelmästä

Suurin osa akupunktiosta johtuvista haittavaikutuksista ovat lieviä  ja tilapäisiä vaikutuksiin, jotka eivät vaadi erillistä hoitoa. Tämän tyyppisiä oireita ilmaantuu keskimäärin noin yhden kerran joka 13:sta hoidosta [2]Petra Bäumler, Wenyue Zhang, Theresa Stübinger, Dominik Irnich. Acupuncture-related adverse events: systematic review and meta-analyses of prospective clinical studies. BMJ Open . 2021 Sep … Continue reading. Lieviin haittatapahtumiin lukeutuvat mm:

  • Kipu akupunktioneulojen laittamisen aikana
  • Akupunktioon liittyvä lievä verenvuoto
  • Hoidettavan alueen paikallinen kipeytyminen tai ihoärsytys
  • Oireiden tilapäinen paheneminen
  • Hoidon jälkeinen väsymys

Huomioitavaa on, että osaa näistä oireista voidaan pitää myös normaalina osana hoitoprosessia.

Vakavia akupunktioon liittyviä haittatapahtumia esiintyy keskimäärin yhden kerran per
125000 hoitokertaa ja kokonaisuudessaan seurantaa tai hoitoa vaativia haittatapauksia noin
1.14 kertaa per 1000 hoitosarjaa [3]Petra Bäumler, Wenyue Zhang, Theresa Stübinger, Dominik Irnich. Acupuncture-related adverse events: systematic review and meta-analyses of prospective clinical studies. BMJ Open . 2021 Sep … Continue reading

Akupunktioon liittyviä vakavampia haittatapahtumia ovat mm:

  • Kaatumiset ja muut vammat hoitotapahtuman aikana
  • Ilmarinta (pneumothorax)
  • Voimakkaat hermostolliset (vasovagaaliset) tai kardiovaskulaariset tapahtumat

Akupunktiohoidon turvallisuus riskiryhmiin kuuluvien hoidossa

Akupunktion tehoa ja turvallisuutta riskiryhmiin kuuluvien ihmisten hoidossa on myös tutkittu.
Akupunktiota voidaan käyttää esimerkiksi raskaana olevan henkilön kivun hoitamisessa
(migreeni, lantioalueen kipu, selkäkipu yms.). Akupunktio on tutkitusti turvallinen,
lääkkeetön hoitomuoto raskaana oleville henkilöille [4]Jimin Park, Youngjoo Sohn, Adrian R White, Hyangsook Lee. The safety of acupuncture during pregnancy: a systematic review. Acupunct Med. 2014 Jun; 32(3): 257–266.. Hoidon turvallisuuden sekä hyvän
vasteen vuoksi akupunktiota käytetään monessa maassa, mukaanlukien Suomessa, synnytysosastolla synnytyskipujen lievitykseen.

Toinen merkittävä riskiryhmä, joka usein hyötyy akupunktiohoidosta, ovat syöpäpotilaat.
Akupunktion on todettu auttavan esimerkiksi kemoterapiaan liittyvään pahoinvointiin [5]M. Kay Garcia & Jennifer McQuade & Richard Lee & Robin Haddad & Michael Spano & Lorenzo Cohen. Acupuncture for Symptom Management in Cancer Care: an Update. Curr Oncol Rep (2014) … Continue reading sekä
syöpään liittyvään kipuun [6]Caiqiong Hu et al. Acupuncture for Pain Management in Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 1720239., väsymykseen [7]Yan Zhang, Lu Lin, Huiling Li, Yan Hu, Li Tian. Effects of acupuncture on cancer-related fatigue: a meta-analysis. Support Care Cancer . 2018 Feb;26(2):415-425. doi: 10.1007/s00520-017-3955-6. ja unettomuuteen [8]Carol Chunfeng Wang et al. The safety and efficacy of using moxibustion and or acupuncture for cancerrelatedinsomnia: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Palliat … Continue reading. Tämänhetkisen tutkimusnäytön perusteella voidan todeta, että akupunktio on turvallinen hoitomuoto syöpäpotilaille [9]Carol Chunfeng Wang et al. The safety and efficacy of using moxibustion and or acupuncture for cancerrelatedinsomnia: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Palliat … Continue reading, [10]Lixing Lao. Acupuncture practice, past and present: is it safe and effective? J Soc Integr Oncol . Winter 2006;4(1):13-5. 

Viitteet

Viitteet
1, 2, 3Petra Bäumler, Wenyue Zhang, Theresa Stübinger, Dominik Irnich. Acupuncture-related adverse events: systematic review and meta-analyses of prospective clinical studies. BMJ Open . 2021 Sep 6;11(9):e045961. doi: 10.1136/bmjopen-2020-045961.
4Jimin Park, Youngjoo Sohn, Adrian R White, Hyangsook Lee. The safety of acupuncture during pregnancy: a systematic review. Acupunct Med. 2014 Jun; 32(3): 257–266.
5M. Kay Garcia & Jennifer McQuade & Richard Lee & Robin Haddad & Michael Spano & Lorenzo Cohen. Acupuncture for Symptom Management in Cancer Care: an Update. Curr Oncol Rep (2014) 16:418 DOI 10.1007/s11912-014-0418-9.
6Caiqiong Hu et al. Acupuncture for Pain Management in Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 1720239.
7Yan Zhang, Lu Lin, Huiling Li, Yan Hu, Li Tian. Effects of acupuncture on cancer-related fatigue: a meta-analysis. Support Care Cancer . 2018 Feb;26(2):415-425. doi: 10.1007/s00520-017-3955-6.
8, 9Carol Chunfeng Wang et al. The safety and efficacy of using moxibustion and or acupuncture for cancerrelated
insomnia: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Palliat Care Soc Pract .
2022 Jan 10;16:26323524211070569.
10Lixing Lao. Acupuncture practice, past and present: is it safe and effective? J Soc Integr Oncol . Winter 2006;4(1):13-5.