Eettiset säännöt

Se joka on valinut ammatikseen huonokuntoisten ja sairaiden ihmisten hoitamisen ja auttamisen, on ottanut itselleen vastuullisen tehtävän, joka edellyttää hyviä alan tietoja ja halua noudattaa eettisiä jo vuosituhansien ajan normatiivisiksi katsottuja vaatimuksia. Siksi hänen tulee ammatissaan toimia seuraavien sääntöjen mukaan, eikä hänen pidä osallistua sellaiseen hoitotyöhön, jossa hän ei voi vapaasti niitä noudattaa.

  1. Ihmisrakkaus ja kunniallisuus olkoon hänen ohjenuoransa ja potilaan terveys hänen tärkein päämääränsä. Tämän vuoksi hänen on jatkuvasti pyrittävä kehittämään ja parantamaan tietojaan ja taitojaan.

  2. Hän ei saa antaa potilaan elämänkatsomuksen, kansallisuuden, rodun, poliittisen vakaumuksen tai yhteiskunnallisen aseman määrätä omaa suhtautumistaan tähän; eikä hän saa arvovallallaan pyrkiä rajoittamaan potilaan oikeutta määrätä itse itseään. Hänen on kunnioitettava myös muuta hoitoalan asiantuntemusta ja ohjattava potilas sen puoleen, kun arvioi potilaan sitä tarvitsevan; tätä sääntöä hänen on erityisen tarkasti noudatettava suhteessaan konventionaaliseen sairaanhoitoon. Hänen on otettava otettava huomioon potilaan tai tämän omaisen asialliset toivomukset, kun he tahtovat hänen ottavan neuvotteluyhteyden toiseen terapeuttiin tai lääkäriin, ja pyydettäessä välitettävä tälle omat näkemyksensä.

  3. Itsensä ja ammattikuntansa vuoksi hänen on esiinnyttävä niin, että on kunniaksi ammattikunnalleen. Hänen on noudatettava vaitiolovelvollisuutta jokaiseen potilaaseen nähden joka kysyy hänen neuvoaan tai tulee hänen hoitoonsa, ellei potilaan hyvinvointi sen vuoksi vaarannu. Samaa vaitiolovelvollisuutta hänen on noudatettava vielä potilaan kuolemankin jälkeen. Jos potilas sitä nimenomaan toivoo, voi hän potilaan kanssa neuvoteltuaan antaa tätä koskevaa tietoa muualle.

  4. Hänen on pidettävä asiallista potilaspäiväkirjaa ja säilytettävä nämä dokumentit potilaan kannalta turvallisesti, sivullisten ulottumattomissa.

  5. Hänen on pidettävä huoli, että hoitovälineet ja hoitotilat ovat puhtaita ja hyvässä kunnossa.