Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry – FinnAcu (ent. Itämainen Hoitoperinne ry – IHP) on perustettu 1987. Yhdistyksen tarkoituksena on perinteisen kiinalaisen lääketieteen tunnetuksi tekeminen ja sen käytön edistäminen Suomessa.

Yhdistyksen aktiivisesti ammatissa toimivat jäsenet ovat saaneet koulutuksen, joka vastaa Kiinassa ulkomaalaisille annettavaa kolmen vuoden koulutusta tai esim. Englannin kolmivuotista Master of Acupuncture -koulutusta.

Yhdistys järjestää myös perinteisen kiinalaisen lääketieteen täydennyskoulutusta ja jakaa alan tietoa kurssein, esitelmin ja artikkelein sekä pitää asiantuntijarekisteriä pätevistä alan terapeuteista.

Jäsenet tunnistaa “perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktuurihoitaja” ja asiantuntijarekisteriläiset “perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntija“-nimikkeestä.

Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry on perustajajäsen ja ainoa Suomen edustaja European Traditional Chinese Medicine Association:ssa (ETCMA) (aikaisemmin tunnettiin nimellä The European Association of Traditional Chinese Medicine (EATCM)), jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja nostaa kiinalaisen lääketieteen koulutusta ja ammatillista asemaa koko Euroopassa.

FinnAcu on myös yksi perustajajäsenistä Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto – SKILL ry:ssä, joka toimii kiinalaista lääketiedettä edustavien yhdistysten kattojärjestönä Suomessa vuodesta 2008.