Yinistä ja Yangista – ravinnon, psyyken ja kehon puitteissa

Aika 9. – 10.4.2016 (la klo 9.30-16, su klo 10-16)
Paikka Helsingin Aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8, Helsinki
Hinta 150 € (jäsenet), 180 € (muut)
Ilmoittautumiset marru.honkanen@phnet.fi

 

Petri on opettanut pitkään Koulutusyhtiö Interpraxiksen koulutuksessa Lahdessa PKL
perusteita. Hän on tietyllä tavalla kahden maailman välissä, jossain kiinalaisen
lääketieteen ja tieteellisen maailman välillä. Koska elämme länsimaisessa
maailmassa ja puhumme kuitenkin samasta ihmisestä, hän kokee että siltaa
kiinalaisen ja länsimaisen ymmärryksen välille täytyy rakentaa sekä pystytään
rakentamaan.

Viikonlopun aikana käymme läpi ravintoa, mitä vallalla olevia teorioita ravinnosta on,
miksi tiettyjä ruokavalioita on, miksi ihmiset niitä noudattavat, miten ne niveltyvät
Yiniin ja Yangiin sekä Qihin. Missä tärkeysjärjestyksessä voidaan ajatella ravintoa
olevan tärkeätä lähestyä, miten kaikki edellinen liittyy yleensä
vaihtoehtoisiin/täydentäviin näkemyksiin terveydestä, mitkä ovat käytännössä
yhteisiä nimittäjiä eri cam-hoitomuotojen kesken. Tutkimme eri ravintoaineita,
lisäravinteita ja niiden suhdetta kehoon ja psyykeen.

Lisäksi käydään läpi psyyken ja kehon Yin & Yang -suhdetta, kuinka kehosi vaikuttaa
psyykeen ja kuinka psyyke vaikuttaa kehoon sekä kuinka se kaikki vaikuttaa
sisäelinten toimintaan. Keskiössä on kiinalaisen lääketieteen osaamisen
laajentaminen koskemaan myös länsimaisia, tieteellisiä termejä sekä kontraamaan
niitä tutkimustietoon.