Sairaudet ja pistevalinnat klassikoissa 7. – 8.11.2015

Tutustutaan nopeampaan hoitomenetelmään

 

Aika 7. – 8.11.2015
Paikka Markkinointi-instituutti, Helsinki
Hinta 150 € (jäsenet), 180 € (muut)
Ilmoittautumiset marru.honkanen@phnet.fi

 

Kurssikuvaus

Kurssi käsittelee kiinalaisen lääketieteen varhaisklassikoille tyypillistä tapaa lähestyä sairauksia ja niiden hoitoa. Tarkastelussa on kanaviin ja niiden haaroihin perustuva tapa hoitaa vaivoja muutamaa pistettä käyttäen ja vain muutamalla hoitokerralla. Menneinä aikoina lääkärin haettaminen parin päivänkin matkan takaa on ollut
rajoittava tekijä hoitokertojen määrän ja hoitotapojen suhteen. Kurssilla on tarkoituksena tutustua nopeampaan hoitomenetelmään muutaman neulan tekniikalla. Samalla tutustutaan myös akupunktion historiaan, koulukuntiin ja niiden kehityshistoriaan.

Mikael Ikivesi

Mikael Ikivesi on toiminut kiinalaisen lääketieteen parissa yli 10 vuotta ja hän on yksi Helsingin Neijing-koulun jatkokoulutusseminaarien opettajista. Hänet valittiin viime keväänä SKILL:in (Suomen kiinalaisen lääketieteen liiton) puheenjohtajaksi ja hän kuuluu myös FinnAcu:n hallitukseen.
Mikaelin pääasiallisena kiinnostuksen kohteensa on kiinalaisen lääketieteen ihmiskuvan yhteys taolaiseen maailmankuvaan ja lääkärien harjoittamiin itsekultivointimenetelmiin. Aiheeseen liittyvät käännökset ja käännöstyökalut ovat herättäneet kiinnostusta myös Kiinassa, jonka vuoksi hänet on kahdesti kutsuttu Kiinaan ottamaan osaa maailman tärkeimpään taolaisuutta käsittelevään International Taoist Forum konferenssiin.
Klinikkatyössään hän käyttää paljon klassisiin teoksiin perustuvia tapoja lähestyä sairauksia, joiden hoidossa hän soveltaa meridiaanikeskeistä näkemystä. Mikael kääntää lääketieteellisiä ja taolaisia teoksia klassisesta kiinasta suomeksi.