Akupunktion tieteellinen tutkimus

Akupunktiotutkimuksen määrä on kasvanut eksponentiaalisesti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2016 julkaistu bibliometrinen analyysi löysi yli 13 000 alaan liittyvää tutkimusta 60:sta eri maasta. [1]Ma, Y., Dong, M., Zhou, K., Mita, C., Liu, J. and Wayne, P.M., 2016. Publication Trends in Acupuncture Research: A 20-Year Bibliometric Analysis Based on PubMed.

 

Akupunktion tutkimiseen käytetään monenlaisia tutkimusasetelmia. Nämä vaihtelevat yksittäisistä potilasraporteista (case study) kontrolloituihin tutkimuksiin (RCT & non-RCT) sekä niiden pohjalta tehtyihin systemaattisiin katsauksiin ja meta-analyyseihin.

2017 julkaistussa Acupuncture Evidence Project- raportissa [2]The Acupuncture Evidence Project, 2017 tutkittiin akupunktion mahdollista näyttöä 122 erinäisen sairauden hoidossa. Raportti löysi vahvaa näyttöä kahdeksan eri sairauden hoitamisessa, kohtalaista näyttöä 38:n eri sairauden hoitamisessa, ja heikosti postitiivista / epäselvää näyttöä 71 sairauden hoitamisessa.

Akupunktion tutkimuksessa käytettävä CONSORT-STRIKTA -ohjeistus[3]Consort statement pyrkii vähentämään tutkimuksen heterogeenisyyttä sekä lisäämään sen läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Pohjoismaista Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa akupunktiota tutkitaan aktiivisesti. Suomessa akupunktion tutkimus on edelleen marginaalista.

Tutkittua turvallisuutta

Merkittävä osa akupunktiotutkimuksesta on keskittynyt hoitomuodon turvallisuuden tutkimiseen. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että akupunktio on turvallinen hoitomuoto kun sen tekee koulutettu akupunktiohoitaja.[4]https://www.evidencebasedacupuncture.org/safety/ Yleisimpiä sivu- ja haittavaikutuksia ovat mm. mustelmat, väsymys ja neulonnan aiheuttama paikallinen kipuilu. [5]The Safety of Acupuncture – Evidence from the UK. White, 2006 etc
 
Vuonna 2019 julkaistu korealainen tutkimus totesi akupunktion olevan turvallinen lääketieteellinen hoitomenetelmä raskauden aikana [6]Safety of acupuncture during pregnancy: a retrospective cohort study in Korea. Akupunktion turvallisuutta ollaan myös tutkittu syöpähoidon yhteydessä ja se ollaan monissa tutkimuksissa todettu turvalliseksi ja tehokkaaksi hoitokeinoksi [7]Acupuncture practice, past and present: is it safe and effective?.
 
FinnAcun terapeuttirekisteriin kuuluvat akupunktiohoitajat ovat koulutettu WHO:n ja alan eurooppalaisen kattojärjestön, European Traditional Chinese Medicine (ETCMA) asettamien koulutuskriteerien mukaisesti, täten täyttäen tutkimusten turvallisuutta koskevat koulutuskriteerit. Jokaisella FinnAcun rekisteröimällä akupunktiohoitajalla on myös voimassaoleva OP:n antama hoitovastuuvakuutus.

Tutkimusresursseja

Allaolevien linkkien kautta pääsee perehtymään akupunktiotutkimukseen tarkemmin.

Tutkimusnäytöstä yleisesti:

https://www.evidencebasedacupuncture.org/acupuncture-scientific-evidence/ 

https://www.asacu.org/wp-content/uploads/2017/09/Acupuncture-Evidence-Project-The.pdf

http://www.consort-statement.org/extensions?ContentWidgetId=559 

Turvallisuus

https://www.evidencebasedacupuncture.org/safety/

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1136/aim.24.Suppl.53 

https://www.bmj.com/content/323/7311/486.long

https://www.who.int/bulletin/volumes/88/12/10-076737/en/

https://www.hughmacpherson.com/acupuncture-safety-projects.html

https://www.nature.com/articles/s41598-017-03272-0

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1471-0528.15925

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112450/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16737667/

Kipu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5927830/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5393924/

https://www.nature.com/articles/srep30675

https://www.nature.com/articles/srep35737 

https://academic.oup.com/brain/article/140/4/914/3058778 

Migreeni

https://www.cochrane.org/CD001218/SYMPT_acupuncture-preventing-migraine-attacks

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31435770/

https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00216-1 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2603492

Naisten terveys

https://bmjopen.bmj.com/content/9/1/e023637 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005290.pub2/full 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4818044

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290117301085 

Akupunktio ja hedelmällisyys

https://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(15)00092-9/abstract

https://journals.sagepub.com/doi/10.1136/acupmed-2016-011352

https://www.researchgate.net/publication/267424368_Adjuvant_acupuncture_reduces_first_trimester_pregnancy_loss_after_IVF

https://www.researchgate.net/publication/338000258_Point_of_Influence_What_is_the_Role_of_Acupuncture_in_In_Vitro_Fertilization_Outcomes

https://journals.sagepub.com/doi/10.1136/acupmed-2017-011629 

https://www.academia.edu/19790671/Effects_and_mechanisms_of_acupuncture_in_the_reproductive_system

https://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(18)30675-8/fulltext

https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(14)02492-3/fulltext

Akupunktio syöpähoitojen tukena

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2762629

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2757396

https://www.nature.com/articles/srep16776

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2687355

Muut sairaudet

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25590322/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26879181/

Akupunktion mekanismit

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006899309026535

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23182227/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6767840/

https://www.researchgate.net/publication/230822169_Investigation_of_Acupuncture_Sensation_Patterns_under_Sensory_Deprivation_Using_a_Geographic_Information_System 

https://www.academia.edu/19790671/Effects_and_mechanisms_of_acupuncture_in_the_reproductive_system

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3366235/

https://www.jpain.org/article/S1526-5900(12)00961-3/fulltext 

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/591796/

Muita linkkejä

https://nafkam.no/en

https://www.acupunctureresearch.org/

https://bmas.blog/

https://acuwithoutborders.org/